Život

o nas

Čmeliaci predsa nemôžu lietať

Coaching

Život je čosi neuveriteľné. Niečo, čo by nemalo existovať a predsa existuje. Je zázračné, že existujeme my ľudia, že existujú stromy a vtáky.

Je to skutočný zázrak, pretože celý vesmír je mŕtvy.

Milióny hviezd a milióny slnečných sústav sú bez života. Len na našej malej planéte Zem, ktorá je ako nič – ak si uvedomíme jej rozmery, podobá sa zrnku prachu.

Práve tu vznikol Život.

Tu je to najšťastnejšie miesto celej existencie. Spievajú tu vtáky, rastú a kvitnú tu stromy, žijú tu ľudia, ktorí milujú, spievajú a tancujú.

Stalo sa niečo neuveriteľné.

OSHO

Na začiatku 20. teho storočia vedci tvrdili, že podľa aerodynamických zákonov čmeliaci nemôžu lietať, pretože pomer váhy ich tela a rozpätia ich krídel im to neumožňuje.

Čmeliaci, ale napriek tomu lietajú. Používajú zdravý rozum a lietajú. Zdravý rozum nieje však len „výsadou“ čmeliakov. Rovnako ako oni, ho môžeme používať aj my. Sú ľudia, ktorý sa – bez ohladu na svoje schopnosti – nedokážu „odlepiť“ od zeme, znovu a znovu sa rozhodujú chybne. Je to preto, že nevedia používať zdravý rozum.

Čo je zdravý rozum? Zdravý rozum je možné jednoducho definovať ako schopnosť v pravú chvíľu nájsť správne riešenie skutočného problému. Za „správne“ je možné pri tom považovať také riešenie, ktoré správne funguje a najjednoduhšie sa realizuje.

Prečo je teda také náročné nachádzať správne riešenia? Je to preto, že nie vždy vieme, ako zdravý rozum používať a často pristupujeme k riešeniu problémov nepripravený.

Barry Siskind, Bumblebees Can’t Fly. A Practical Guide to Making Everything Work, 2001