Školenia

Sú zamerané pre Obchodníkov a obchodné tímy. Základom každej úspešnej spoločnosti je akvizícia nových klientov a následná starostlivosť o nich.

Potrebné zručnosti sú nielen schopnosť osloviť a získať klienta, ale následne udržať si jeho dôveru a loajalitu. Pričom všetko závisí od schopností kontaktnej osoby a to je mnohokrát práve Obchodník.

Témy školení a ich intenzitu odporúčame na základe potrieb jednotlivcov, či tímov.

Poskytujeme školenia v oblastiach:

Obchodné zručnosti:

  • Techniky predaja, psychologické aspekty predaja, vytvorenie potrieb klienta, prezentačné techniky, vedenie predajného rozhovoru, rozhodovanie za kienta, typológia klienta a iné

Komunikačné zručnosti:

  • komunikácia, aktívne počúvanie, otázky v komunikácii, komunikačné manévre, umenie povedať „NIE“. hra s hlasom a iné.

Time management:

  • plánovanie, určovanie priorít, organizácia a iné.

Vedenie Tímu:

  • manažérske zručnosti, delegovanie úloh, plánovanie, stanovovanie cieľov, vyhodnocovanie cieľov, motivácia tímu a iné.

 V prípade záujmu o bližšie informácie, či vytvorenie ponuky nás prosím kontaktujte TU.