Coaching

Coaching

Pôvod a jazykové korene slova Coaching

Coaching pochádza pôvodne z Ameriky a odvíja sa od slova coach - voz.

Voz je v tejto súvislosti vnímaný ako dopravný prostriedok. Jeho vodič - sprievodca prevádza a sprevádza osoby pri presune z jedného miesta na druhé. Oba výrazy, sprievodca aj voz, už obsahujú a predstavujú smer a pohyb.

Pomenovanie "Coach" sa taktiež už od 19-teho storočia používalo ako pomenovanie pre osobu, ktorá poskytovala osobnú podporu pri príprave ku skúškam alebo súťažiam.

Na základe týchto rôznych definícií je zrejmé, prečo stále neexistuje presný význam slova Coaching a používa sa v rôznych oblastiach osobnej podpory.

Coaching

Čo je Coaching a čo je jeho primárnou úlohou?

Coaching je spôsob podpory rozvoja klienta, pomoc v hľadaní a nájdení jeho osobných a pracovných cieľov a následne pomoc a podpora v ich dosiahnutí.

Je to nástroj na rozvoj schopností a zručností jednotlivcov i skupín, manažérov i zamestnancov,

Počas Coachingu s jednotlivcom alebo počas tímového Coachingu pracujú klienti na otázkach a výzvach týkajúcich sa nielen pracovnej, ale aj osobnej oblasti.

Coaching v súčasnej dobe nachádza uplatnenie v mnohých oblastiach podnikania a neobmedzuje sa len na oblasť ekonomiky a financií. V posledných rokoch prudko narástlo uplatnenie v oblasti takzvaného Life-coachingu.

V rámci Coachingu je klient Coachom podporovaný identifikovať a vyriešiť svoje problémy sám. Coach figuruje v úlohe sprievodcu a poskytuje klientovi potrebné nástroje a odporúčania. Pomocou otázok podnecuje premýšľanie klienta, čím mu pomáha jasnejšie si uvedomovať súvislosti, zvyšovať svoju vnútornú angažovanosť a zdokonaľovať sa. Využíva pri tom vnútornú motiváciu.

V Life-coachingu sa stretávame s pomenovaniami z rôznych oblastí ako sú Single-coaching, Fitness-coaching, Vocal-coaching.

Coaching

Kedy a kto sa necháva coachovať?

Coaching má veľký zmysel, ak je človek vo svojom pracovnom či osobnom živote nútený podávať vysoké výkony alebo stojí pred ťažkými výzvami či náročnými rozhodnutiami.

Coaching je univerzálnym spôsobom na podporu vývoja jednotlivca. Môže byť nápomocný v riešení problému, konfliktu, chýbajúcich schopností alebo rôznych iných situácií. Podmienkou je, aby dotyčný klient sám chcel pomoc a podporu Coacha. Je to ako katalyzátor pre vývoj jednotlivca. S Coachingom prebieha proces vývoja a zmeny spravidla jednoduchšie a rýchlejšie.

Preto sa veľmi často používa ako prostriedok pri dosahovaní výsledkov v pracovnej oblasti pre management a obchod. Ponúka sa hlavne v prípadoch, keď je potrebná zmena alebo zlepšenie. Klient nachádza počas Coachingu výmenu informácií s neutrálnou osobou, ktorej dôveruje a dostane od nej profesionálnu podporu a pomoc na svojej ceste.

Business-Coaching:

- Vedenie tímu, Personálny rast, Kariérny rast, Komunikačný tréning, Konflikt management, Work-life-Balance

Privat-Coaching:

- Rozvoj osobných zručností, Rozvoj vzťahov - pracovné a osobné, Ujasnenie si vzťahu, Riešenie a identifikácia konfliktu, Sebaregulácia, sebamotivácia