Business poradenstvo

Pomocou profesionálneho auditu, ktorý pozostáva hlavne z individuálnych rozhovorov s jednotlivcami, je možné identifikovať silné stránky. ktoré je možné rozvíjať, či nedostatky, na ktorých je potrebné pracovať.

Využívame skúsenosti managerov s praxou z riadenia firiem z rôznych oblastí.

Individuálnym prístupom k zamestnancom a managementu spoločnosti dokážeme identifikovať rezervy v ľudskom kapitále.

Zistíme, do ktorých zamestnancov a projektov sa oplatí investovať. Testovanie môže prebiehať nielen individuálne, ale podľa potreby aj skupinovo.

Pohľad z vonku je mnohokrát pomocou, nakoľko je objektívny a nie je ovplyvnený emóciami. Následne vypracujeme návrhy na riešenia šité na mieru.

Business – Coaching:

Odporúčame ako ďalší krok v rozvoji zamestnancov, prioritne v riadiacich funkciách.

Zameriavame sa na Coaching v oblastiach:

  • Jednotlivec vo Vedení Tímu
  • Personálny rast
  • Kariérny rast
  • Na Komunikačný tréning
  • Konflikt management
  • Work-Life-Balance

V prípade záujmu o bližšie informácie, či vytvorenie ponuky nás prosím kontaktujte TU.